Collegevoorzitter UvA vindt studenten weinig inhoudelijk

NIEUWS

Campus  30 januari 2014

Collegevoorzitter UvA vindt studenten weinig inhoudelijk

reacties 5

Collegevoorzitter van de UvA Louise Gunning heeft van de studenten weinig inhoudelijke argumenten tegen de bètafusie gehoord. Dat zegt ze in Het Parool:

'Ik vond ze (de studentenacties – red.) soms zo weinig inhoudelijk. Ik kreeg geen inhoudelijke argumenten waarmee ik kon proberen het plan aan te passen. Misschien hadden ze die argumenten wel degelijk en heb ik ze niet gehoord.'

Grootschaligheid is noodzakelijk

Volgens Gunning was er nooit sprake van de door de studenten gevreesde grootschaligheid, om er aan toe tevoegen dat die grootschaligheid wel noodzakelijk is: ‘Het ging vooral om het samenvoegen van kleinere opleidingen. En voor de infrastructuur is die grootschaligheid wel een noodzakelijke stap als je internationaal wil meespelen. Meer kritische massa trekt talent aan.’

Energie en bevlogenheid

Gunning lijkt er spijt van te hebben dat de medezeggenschapsraden meer tijd hebben gekregen om een besluit te nemen: ‘Achteraf kun je je afvragen of meer tijd geven geholpen heeft. De energie en de bevlogenheid die er waren in het begin, ebden voor een deel weg doordat iedereen zat te wachten op de beslissing van de centrale medezeggenschapsorganen.'

Peter Breedveld
hits 2569

{ Lees de 5 reacties }

De VU heeft een beroerde reputatie gekregen door mismanagement, bestuurscrisis, het kapotbezuinigen van faciliteiten en ondersteunend personeel, en een reeks schandalen wegens wetenschapsfraude. Het zijn weliswaar geen argumenten waarmee mevr. Gunning zo eventjes haar plannen kan aanpassen, maar het zijn uitstekende inhoudelijke argumenten voor UvA studenten om niet te willen fuseren.

@Dantes, en de UvA staat in een goed daglicht wil je zeggen? Zie bijvoorbeeld de Stapel-fraude.

Bij mijn weten is fraude door Stapel in zijn tijd aan de UvA nooit bewezen, ook al zijn er wel aanwijzingen (rapport Levelt, Noort en Drenth). Ik beweer ook niet dat de UvA graatzuiver opereert, het is alleen niet de beerput die de VU geworden is.

Tot dusver is bij de VU er alleen sprake van een hoogleraar die zichzelf onzorgvuldig citeert, en een hoogleraar buiten dienst die er 10 jaar geleden een potje van maakte. Een zelfde situatie die zich dus heeft voorgedaan bij de Erasmus. Voor de rest is het bestuur het regelmatig niet met elkaar eens, een gezond iets juist lijkt me gezien de gevaren van 'ja-knikkers bestuur' dat we hebben mogen aanschouwen bij banken, onderwijsinstellingen en andere semi-publieke organisaties.

In het genoemde rapport is de Stapel-fraude (de grootste wetenschapsfraude ooit in Nederland) aangeduid als bewezen en worden alle betrokken universiteiten (incl. dus de UvA) verweten dat op hun universiteit zoiets kon gebeuren.

Als oud-student van zowel de UvA als de VU zeg ik: doe mij de situatie bij de VU maar in plaats van de UvA.

Tot dusver is er bij de VU nog sprake van de kwestie Eyeworks/VUmc, de kwestie Nijkamp, de kwestie Bax, de kwestie Stolk, de kwestie Treur. Een bestuurscrisis, waarbij de rector magnificus ontslag neemt, afdoen als 'gezond', is compleet belachelijk.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties