Aantal inschrijvingen VU stijgt; meer bèta's, minder geesteswetenschappers

NIEUWS

Campus  8 mei 2014

Aantal inschrijvingen VU stijgt; meer bèta's, minder geesteswetenschappers

Er hebben zich 5813 mensen bij de VU gemeld voor een studie of een premastertraject in het nieuwe collegejaar. Dat is 7,2 procent meer dan vorig jaar september, toen waren het er 5423. Daarmee stijgt het landelijke aandeel van de VU met 0,2 procent tot 8,8 procent

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de VSNU alleen aanmeldingen voor een bachelor heeft meegeteld. De VU rekent ook de premasters bij de aanmeldingen.

Deadline vervroegd

De deadline voor de inschrijvingen bij een universiteit is vervroegd naar 1 mei, omdat studenten vanaf nu allerlei activiteiten krijgen aangeboden om te zien of de door hen gekozen studie bij ze past, zoals intake-gesprekken en proefcolleges en dergelijke. Voor numerus fixus opleidingen geldt de deadline van 15 mei.

Groei is er binnen de VU bij de bètafaculteiten, meldt Ad Verkleij van Student- & Onderwijszaken. De belangstelling voor de geesteswetenschappen loopt wat terug. Daarmee volgt de VU de landelijke trend in de belangstelling van studenten

Geneeskunde als voorkeur

Verkleij vermoedt dat een deel van de groei bij de bèta’s te verklaren is door studenten die geneeskunde als voorkeur hebben, en een bètastudie kiezen voor het geval ze worden uitgeloot.

Er zijn meer studenten die zich voor meerdere studies inschrijven. Dat wordt gecorrigeerd door die inschrijvers te verdelen over de studies waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Een student die zich voor drie studies heeft ingeschreven, telt dus voor een-derde per studie.

In september wordt duidelijk hoeveel studenten zich daadwerkelijk inschrijven

Peter Breedveld
hits 1844

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties