30 June 2021

Laat je stem horen via ons

Wij zijn Inge Westerlaken, nieuw OR-lid en businesscontroller bij de bètafaculteit, en Sjaak Lammerts, afzwaaiend OR-lid en afdelingsmanager Neurowetenschappen. Wij werken samen binnen de bètafaculteit. Die is als grootste faculteit nauwelijks vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Op zich is het verheugend dat onze collega’s  blijkbaar geen aanleiding daartoe zien. Toch zijn er geregeld signalen dat de belangen van bepaalde groepen, zoals promovendi, in het gedrang komen.
Dit geldt overigens niet alleen voor bèta. Voor ons was dit mede een reden om actief te worden in de medezeggenschap en tevens als vertrouwenspersoon op te treden. Met deze blog willen wij onze bekendheid vergroten, opdat onze collega’s ons weten te vinden en wij hun belangen kunnen vertegenwoordigen.

'Heb je een mening over het komende postcorona thuiswerkbeleid? Laat het ons weten!'

De ondernemingsraad heeft mij, Sjaak, de afgelopen vier jaar veel werkvreugde gebracht en bood me een nieuwe invalshoek op de organisatie, en zo ook op mijn eigen werk. Met name in de commissie Huisvesting kon ik de vinger aan de pols houden bij de plannen, de voorbereiding, het ontwerp en de aanbesteding van het nieuwe onderzoeksgebouw voor de Bètafaculteit. En in de commissie Financieel-Economische Zaken kon ik erop toezien dat er voldoende geld naar de faculteiten gaat voor de uitvoering van onderwijs en onderzoek, en niet te veel geld naar centraal beleid.

Sinds kort ben ik de FNV-vertegenwoordiger in het Lokaal Overleg en Inge is onlangs verkozen tot ondernemingsraadslid. In het Lokaal Overleg onderhandelt de VU met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden en reorganisaties. In de OR staat Inge in direct contact met het college van bestuur en gaat het over zaken en beleidsonderwerpen die de gehele VU-organisatie omvatten. Inge neemt deel aan de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu & Huisvesting binnen de OR. Geregeld overleggen deze commissies weer met HRM en FCO.

'We zullen we alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen'

Zowel in het Lokaal Overleg als in de Ondernemingsraad kennen we de rondvraag. Daar  kunnen we signalen afgeven of vragen stellen op grond van onze bevindingen in het dagelijks werk. Als collega’s behoefte hebben aan een gesprek omdat bijvoorbeeld de sfeer op het werk niet prettig is, of omdat er niet naar de mening van medewerkers wordt gevraagd, dan staan we daar graag voor open. Denk de komende tijd bijvoorbeeld aan het te formuleren postcorona thuiswerkbeleid.

Wij zijn beiden toevallig ook benoemd als decentraal vertrouwenspersoon voor de preventie van ongewenst gedrag en het bevorderen van de sociale veiligheid in de organisatie. Als je ons als vertrouwenspersoon benadert, dan zullen we alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
Wanneer je ons als OR-lid of vakbondslid benadert, kunnen we je beleving meenemen naar het overleg. Mocht je niet weten welke rol van toepassing is, dan gaan we natuurlijk uit van vertrouwelijkheid.
We werken vanuit de intentie oog en oor te hebben voor het welzijn van de mensen om ons heen. We hoeven niet alles op te lossen, maar we kunnen mogelijk vanuit onze ervaring en kennis een rol spelen. Ook hebben we beiden een goed netwerk binnen de VU.

Je kunt ons benaderen via e-mail of Skype, maar hopelijk straks ook weer fysiek op het werk.
Inge Westerlaken, inge.westerlaken@vu.nl, 020-5983040, W&N 1e etage E-vleugel kamer E-120

Sjaak Lammerts, sjaak.lammerts@vu.nl, 020-5985784, W&N 4e etage A-vleugel, kamer 27

Inge Westerlaken

sjaak lammerts

 

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.