01 March 2021

Code Rood

Vorig jaar was ik bij een benefietdiner van Code Rood. Bij die woorden denkt u misschien aan het strenge winterweer van vorige maand? Fout! Code Rood is een club van mensen die strijden tegen fossiele industrie en haar macht, en daarbij burgerlijke ongehoorzaamheid niet schuwen. Het goede doel van die benefietavond was de campagne Shell must fall.

Shell heeft een teerzwarte historie van corruptie, vervuiling en mensenrechtenschending

Over het algemeen ben ik een brave burger, maar de acties van Code Rood hebben mijn volle sympathie. Shell heeft een teerzwarte historie van corruptie, vervuiling en mensenrechtenschending, maar weet zich boven de wet te plaatsen door een machtige lobby. Het bedrijf veroorzaakt grote schade aan ecosystemen en wordt verdacht van medeplichtigheid bij de executie van lokale milieu-activisten. Na jaren procederen is er nu eindelijk een glimp van rechtvaardigheid: Shell is recentelijk door het gerechtshof veroordeeld tot het vergoeden van schade.

Maar er dreigt een nog veel grotere rechtszaak. Shell was namelijk al tientallen jaren geleden op de hoogte van de klimatologische risico’s van haar activiteiten. Shells eigen geologische dienst waarschuwde al in 1962 voor opwarming van de aarde. Desondanks ging Shell door met haar klimaatontwrichtende activiteiten. Erger nog, Shell zette lobbyorganisaties en nepexperts in om de klimaatproblematiek te bagatelliseren.

Daarmee heeft Shell zich schuldig gemaakt aan Ecocide: de grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen die gepleegd wordt met kennis van de risico’s. Er gaan steeds meer stemmen op om Ecocide als een internationale misdaad te erkennen. Het Europese Parlement nam hiervoor onlangs een amendement aan en een juridische definitie is in de maak. Als het lukt om Ecocide strafbaar te stellen is dit een mijlpaal in de bescherming van biodiversiteit en leven op aarde.

Universiteiten kunnen hier écht een verschil maken: onder meer door de term Ecocide te gebruiken in hun publicaties

Universiteiten kunnen hier écht een verschil maken: door met hun juridische, ecologische, en politieke gewicht het Ecocide-voorstel van de EU te ondersteunen bij de Nederlandse regering. Door de term Ecocide te gebruiken in hun publicaties. Door studenten te trainen in scientific advocacy en effectief lobbyen om beleidsmakers te informeren. Een prachtig voorbeeld van maatschappelijke valorisatie zoals de VU voorstaat in haar Instellingsplan. Hopelijk kunnen we dan over een paar jaar Code Rood gewoon weer gebruiken voor streng winterweer.

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.