NEWS

Politiek 17 February 2021

Minister blijft geloven in haar Actieplan Diversiteit

Ondanks kritiek van de Tweede Kamer geeft minister Van Engelshoven de moed niet op. Ze vertrouwt er nog altijd op dat haar Nationale Actieplan het hoger onderwijs diverser zal maken, met gelijke kansen voor iedereen.

Van Engelshoven schrijft dit in antwoord op vragen van GroenLinks over een recent VU-onderzoek onder 18 geneeskundestudenten met een andere etnische afkomst. Die voelen zich gediscrimineerd en gestigmatiseerd door hun opleiding en tijdens hun stage, met negatieve gevolgen voor hun studieresultaten.

Eerder grootschalig onderzoek van de VU had die relatie tussen ‘zich thuis voelen’, uitsluiting en studiesucces al aangetoond, meldt de minister. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek doet sinds 2019 een landelijk onderzoek naar de effecten van selectie van geneeskundestudenten. Een nieuw breder onderzoek vindt ze voorlopig niet nodig.

Optimistisch

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer in december aandrong op afzwakking van haar Nationale actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek, is de minister optimistisch. De negen partijen die het ondertekend hebben, waaronder de KNAW en de VSNU, willen er volgens haar onverminderd aan doorwerken. “Uiteindelijk hebben zij zelf de grootste rol in de cultuurverandering, daarom heb ik alle vertrouwen in de daadkracht van het Nationaal Actieplan.”

HOP/HC
IMAGE: Josefin via Unsplash

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.