Pop-up-Stay-tuned.png

NEWS

Europa 29 January 2021

Schotse en Welshe studenten kunnen misschien toch op uitwisseling

Zouden studenten uit Schotland en Wales ondanks de Brexit toch aan uitwisselingsprogramma Erasmus+ kunnen deelnemen? Die vraag stellen 145 Europarlementariërs in een brief aan de Europese Commissie.

Eind december werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk stopt met Erasmus+. Premier Boris Johnson vindt deelname te duur en wil een nieuw Brits uitwisselingsprogramma lanceren.

Maar volgens de Duitse Europarlementariër Terry Reintke en haar collega’s willen Schotland en Wales wél blijven deelnemen. In een brief vragen ze daarom of de Europese Commissie hier mogelijkheden toe ziet, en of er al contact is geweest met de regionale overheden. Dat meldt Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in Brussel.

Eigen parlement

De brief is inmiddels door meer dan een vijfde van alle Europarlementariërs ondertekend. Ook drie Nederlandse leden hebben hun steun betuigd: Agnes Jongerius, Lara Wolters (beiden PvdA) en Samira Rafaela (D66).

Of het juridisch allemaal mogelijk is, moet nog blijken. Volgens Neth-ER vestigen de ondertekenaars hun hoop erop dat “onderwijs in het Verenigd Koninkrijk een bevoegdheid is van de decentrale overheden”.

Dat zit zo: het VK bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Als het om grote onderwerpen gaat, zoals buitenlandbeleid of defensie, beslist het Britse parlement in Londen. Tegelijkertijd hebben Schotland, Wales en Noord-Ierland elk ook een eigen parlement.

Referendum

De bevolking van Wales stemde in 2016 nipt voor een Brexit. In Schotland was dat anders, daar was een ruime meerderheid van de bevolking tegen. De Schotse premier Nicola Sturgeon wil volgend jaar een referendum houden over vertrek uit het VK.

Ook in Noord-Ierland wilden de meeste bewoners het liefst in de EU blijven. Overigens hoeven studenten die daar dromen van een semester aan een Europese universiteit zich voorlopig geen zorgen te maken. De Ierse overheid gaat hun deelname aan Erasmus+ financieren.

HOP/EF
IMAGE: Unsplash

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.