OPINION

23 June 2020

Diversiteit vraagt om handelen

Subtitel

Diversiteit bereik je niet alleen met mooie voornemens op papier. Je moet het beleid hiervoor actief uitdragen aan personeel en studenten. En vooral handelen, stelt John Schuster.

Met enig cynisme heb ik de verklaring van de VU over racisme en de Black Lives Matter-protesten en de verklaring van de VU-diversity officers gelezen. De VU heeft zich jarenlang op de borst geklopt met de diversiteit van haar studentenpopulatie. Over de diversiteit van haar docentenpopulatie bleef zij wijselijk stil. In de jaren die ik aan de VU heb gewerkt (van september 2006 tot december 2019) fungeerde de diversiteit van de studentenpopulatie vooral als een unique-selling-point. Dat diversiteit werd beschouwd als een vanzelfsprekendheid, een rijkdom en uitdaging, deed het vooral goed naar de buitenwereld. In de praktijk werd er weinig mee gedaan. Ja, er kwamen enkele genderneutrale toiletten, stilteruimtes waarvan moslims gebruikmaken en halalmaaltijden in de kantine. Maar daar mocht geen ruchtbaarheid aan worden gegeven uit angst voor de PVV. En o ja, er was ook een diversity office, met een heuse chief diversity officer. Zij had destijds echter geen tijd om het multiculturele New Urban Collective te ontvangen.

Niks gemerkt van actief diversiteitsbeleid

In de afgelopen jaren hebben eerstejaars sociologie in het kader van het vak ‘methoden & technieken van kwalitatief onderzoek’, dat ik coördineerde, onderzoek verricht naar de vraag hoe studenten en personeel de diversiteit en inclusiviteit van de VU ervaren. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de geïnterviewde studenten niet wist van het bestaan van het diversiteitsbeleid, ook niet van de afdeling diversiteit (Diversity Office) en de brochure over het diversiteitbeleid van de VU.

Hun kennis van de diversiteit van de VU was vooral gebaseerd op hun waarnemingen van de personen die zij in de centrale hal van het hoofdgebouw en in de collegezalen zagen. Het ‘actief diversiteitsbeleid’, waarvan de diversity officers in hun verklaring gewag maken, had hen op geen enkele manier bereikt. Ik lees tot mijn verbazing dat er sinds 2013 curricula-scans zijn die opleidingen helpen diversiteit en inclusiviteit in kaart te brengen en te verbeteren. Op mijn afdeling heb ik er nooit wat van gemerkt. Misschien is het mij ontgaan.

Weerstand weerstaan

De diversity officers schrijven dat ze ‘de maatschappelijke discussie over racisme, slavernij en dekolonisering serieus nemen’ en ze vragen wat dat betekent voor ons als VU-gemeenschap en voor onze wetenschapsbeoefening. Ik ben zeer benieuwd hoe zij dit op korte termijn concreet vorm zullen geven. De Black Lives Matters-protesten hebben het momentum gecreëerd waarin het diversiteitbeleid op minder weerstand zal stuiten van docenten én studenten die menen dat aandacht voor diversiteit niet thuishoort in de curricula.

Surinaamse bakker

De diversity officers kondigen ook aan dat zij gaan werken aan culturele diversiteit onder medewerkers en ze willen getalenteerde studenten stimuleren tot een academische loopbaan. Ik ben benieuwd hoe zij de weerstand onder het witte wetenschappelijk personeel zullen weerstaan. Hopelijk gaat het niet zoals bij de politie, waar niet-witte dienders allerlei racistische opmerkingen voor hun kiezen kregen. Ook VU-medewerkers en studenten zijn daar namelijk niet vrij van. Ik moet denken aan de gekleurde medewerker van de rechtenfaculteit, aan wie vaker is gevraagd of zij er werkt. Ze was kennelijk matter out of place. Of aan de medewerker van Turks-Nederlandse afkomst die in de anonieme studentenevaluatie van zijn vak werd uitgemaakt voor een broertje van Bin Laden. En anders wel aan het hoofd van een afdeling die tegen een medewerker zei dat hij zichzelf moest zien als een Surinaamse bakker wiens broodjes niet werden gebliefd door zijn klanten.

Kortom, diversiteitsbeleid is meer dan alleen mooie voornemens op papier. Je moet dit beleid actief uitdragen aan studenten en personeel. En vooral handelen.

De auteur is ex-docent van de afdeling Sociologie

John Schuster

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.