NEWS

Studenten 20 March 2020

Bindend studieadvies uitgesteld, soepelere leenregels - UPDATE

Corona Update

UPDATE 20 MAART: de VU stelt het bindend studieadvies (BSA) voor álle studenten uit tot het studiejaar 2020-2021. Wie nu dus niet voldoende studiepunten heeft, kan die alsnog proberen te behalen voor het einde van het volgende collegejaar. Je hoeft dit jaar dus geen aanvraag in te dienen voor uitstel van het BSA.

Heb je wel genoeg punten, dan krijg je uiteraard zoals gebruikelijk een positief studieadvies.

Oorspronkelijk bericht van 19 maart:

Wie door (maatregelen rond) het coronavirus niet aan het bindend studieadvies kan voldoen, mag dat komend studiejaar alsnog proberen.

Dat heeft het ministerie van Onderwijs afgesproken met de universiteiten, hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Bijlenen wordt makkelijker

En studenten die in financiële problemen komen doordat ze bijvoorbeeld hun bijbaan zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis, kunnen meer bijlenen, zelfs met terugwerkende kracht. Daarmee wordt de studieschuld natuurlijk wel groter.

DUO heeft beloofd coulant te zijn, ook naar afgestudeerde studenten die nu problemen krijgen met de aflossing van hun studieschuld.

Studievertraging

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is er blij mee. Voorzitter Kees Gillesse: ‘Door de huidige situatie kan het zijn dat studenten buiten hun invloed om vertraging oplopen. Het is daarom goed dat studenten een jaar langer krijgen om hun BSA te halen.’

Marieke Schilp
IMAGE: Bruce Mars on Unsplash

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.