OPINION

06 December 2019

Traditionalisme is lege vormen in stand houden

Subtitel

De VU is geen christelijk bolwerk meer, en voor een centraal kerstfeest ontbrak allang de animo. De boosheid om het lichtjesfeest, waarmee ze nu een verscheidenheid aan tradities in ere houdt, komt dan ook een beetje laat. Aldus Miranda van Holland en Ruard Ganzevoort van de faculteit Religie en theologie.

Vorige week liepen de gemoederen hoog op na het bericht dat op 16 december een lichtjesfeest aan de VU wordt georganiseerd. Volgens sommigen had de VU het kerstfeest afgeschaft en vervangen door een multi-culti inclusief deugfestijn. Hiermee zou de Vrije Universiteit definitief haar Christelijke roots verloochenen. Het lichtjesfeest werd op een hoop gegooid met de zwarte-piet-discussie en de ‘vrolijk voorjaar-folder’ van de HEMA. Anderen dachten dat nu ook hun afdelingskerstfeest verboden zou worden. Toen een dag later de gebruikelijke uitnodiging kwam dat de kerstmarkt op de VU gewoon doorging, haalden velen opgelucht adem. Zelfs GeenStijl kopte: “Goed nieuws. Kerst op de VU gered.”

De wereld verandert en wij veranderen mee. Maar we zijn wel blij met onze wortels

Tradities zijn ons kennelijk veel waard. Ze zeggen iets over onze identiteit. Des te belangrijker om te vragen wat dan die identiteit is en hoe die telkens opnieuw wordt vormgegeven. De boosheid over het verdwenen kerstfeest kwam bijvoorbeeld een beetje laat. De VU organiseert al jaren geen centraal kerstfeest meer omdat er geen animo voor was. En mensen die daarbij dachten aan de goede woorden die de universiteitspastor dan altijd sprak, keken vreemd op toen ze hoorden dat ook die functie al jaren niet meer bestaat.

De historicus Jaroslav Pelikan schreef ooit mooi: “Traditie is het levende geloof van de doden. Traditionalisme is het dode geloof van de levenden.” Traditie is verbonden blijven met je bronnen en je wortels en je identiteit en inspiratie vinden in waar je thuis bent. Traditionalisme is lege vormen in stand houden.

De VU wil haar identiteit levend houden. De wereld verandert en wij veranderen mee. Nederland, Amsterdam, de VU zelf… het is al lang geen christelijk bolwerk meer. Maar we zijn wel blij met onze wortels. En met alle veelkleurigheid die de VU herbergt vieren we het licht. Licht van tradities als chanoeka, diwali en kerstfeest. Licht van de wetenschap. Licht voor de stad. Naast de gezelligheid van de kerstmarkt en de christelijke kerstviering die collega’s van de Protestantse Theologische Universiteit op de VU-campus organiseren.

Het lichtjesfeest wil tradities levend houden. Tappen uit oude (en andermans) vaatje. Omdat er binnen een diverse, kleurrijke gemeenschap zoals hier aan de VU behoefte is aan het oude maar ook een verlangen bestaat naar het nieuwe. En dat is precies waarom we op 16 december in het donker bijeenkomen, samen lichtjes aansteken en luisteren naar verhalen over licht.

Dus doe mee op maandag 16 december vanaf 17:00 uur en sluit aan bij een van de groepen die uit het hoofdgebouw, de medische faculteit, O2 en W&N gebouw naar het campusplein lopen. Ook niet-deugmensen zijn bijzonder welkom.

Miranda van Holland en Ruard Ganzevoort

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.