NEWS

oneerlijk verdeeld
Campus 11 July 2019

Medezeggenschap heeft nog zorgen over nieuw verdeelmodel

De ondernemingsraad en universitaire studentenraad zijn bezorgd dat het nieuwe financiële verdeelmodel van de VU opleidingen die weinig studenten trekken niet genoeg bescherming biedt. Dat bleek toen de medezeggenschap het model woensdagmiddag besprak met het college van bestuur.

“Zitten er genoeg incentives in Vusam om een brede universiteit te blijven?” vroeg or-lid Katinka Quintelier. Vicevoorzitter Dick de Gilder wilde weten hoe het verdeelmodel faculteiten steunt om ook kleine opleidingen te bieden. En studentenraadslid Pim Kelders vroeg de VU-bestuursleden om de toezegging dat ze zullen stimuleren dat de VU een brede universiteit blijft.

Alleen bèta's

Zo’n directe toezegging kwam er niet, maar zowel voorzitter Mirjam van Praag als rector Vinod Subramaniam benadrukten hun wens dat ze dat willen. “Ik heb geen zin om rector te zijn van alleen bèta’s en techneuten”, zei Subramaniam. Hij stelde dat in het nieuwe verdeelmodel, waarin het geld van de VU wordt verdeeld over de faculteiten en diensten, via profileringsgelden juist mogelijkheden geboden worden voor faculteiten om kwetsbare opleidingen te handhaven.

Tegelijk vonden de bestuursleden het verdeelmodel niet de juiste plek om te sturen waar faculteiten hun geld aan uitgeven. “Vusam is beleidsarm”, aldus Van Praag. “Juist daardoor gaat het om de luimen van een bestuur heen.”

Kosten doorbelasten

Een belangrijk onderdeel van het Vusam is het kostendoorbelastingsmodel, waarbij alle VU-onderdelen direct moeten betalen voor de diensten die ze afnemen op de VU. Hoogleraar Paola Gori Giorgi en voormalig or-lid Frans van der Woerd, spraken zich er eerder al tegen uit.

De medezeggenschap leek vooral bang dat de mogelijkheid om extern diensten te gaan inkopen zal leiden tot problemen, zoals software die niet compatibel is met op de VU gebruikte systemen of faculteiten die grootscheeps extern diensten gaan inkopen, zodat de VU-diensten er werkloos bij zitten. Marjolein Jansen wees er herhaaldelijk op dat VU-diensten altijd eerst een aanbod mogen doen, en dat ze bovendien de kans krijgen om een tegenaanbod te doen als blijkt dat het extern veel goedkoper kan.

Of de medezeggenschap instemt met het nieuwe verdeelmodel en de kostendoorbelasting en onder welke voorwaarden, wordt deze week bekendgemaakt.

Marieke Kolkman
IMAGE: Charles (Unsplash)

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.