OPINION

02 July 2019

Geef ook de student een kans op de woningmarkt

Studenten krijgen het steeds zwaarder. Hoogste tijd voor maatregelen, vinden Kees Gillesse en Rico Tjepkema van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Onlangs werd bij het Interstedelijk Studenten Overleg de taart aangesneden. Waar een heel jaar voor geknokt is, werd werkelijkheid: het kabinetsplan om de rente op de studieleningen te verhogen, werd teruggetrokken. Een maatregel om de staatskas te spekken ten koste van de student was daarmee van de baan. Doordat de rente niet hoger wordt, hoeft de student gelukkig niet met een nog hogere lening na de studie de arbeidsmarkt te betreden.

Studeren is er de afgelopen tijd niet leuker op geworden en dat terwijl de studententijd de leukste tijd van je leven zou moeten zijn. Een periode vol zelfontplooiing, waarin iemand zichzelf daadwerkelijk uit kan vinden en kan ontwikkelen om daarna in een werkzaam leven ook wat terug te kunnen geven aan de samenleving. Het hoger onderwijs is daarmee een investering waar de maatschappij de vruchten weer van plukt.

In tegenstelling daarmee wordt het student zijn nu vaak gekenmerkt door stress om studieschulden en de druk om zo snel mogelijk af te studeren. Zelfontplooiing, in de vorm van extra vakken, een bestuursjaar, een stage of een verblijf in het buitenland, zijn vaak de eerste dingen die erbij inschieten. Terwijl dat juist de ervaringen zijn waarvan studenten vaak zeggen dat ze daar het meeste van geleerd hebben. Een betaalbare kamer vinden in een studentenstad is een soort vervelend schaakspel geworden waar steeds minder jongeren zich aan wagen.

De kansarme positie waarin de student meer en meer verkeert, werd vorige week nog eens extra aangedikt. Minister Ollongren kondigde aan dat studenten na hun studie voortaan een schuldoverzicht op kunnen vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Na een lange periode van druk vanuit de hypothecaire sector kiest de minister hiermee voor een verkapte vorm van de BKR-registratie van de studieschuld; een registratie waarvan bij de invoering van het leenstelsel beloofd was dat deze er niet zou komen.

In een vastzittende huizenmarkt is het voor starters nu al buitengewoon lastig om een woning te vinden. Vaak vragen hypotheekverstrekkers namelijk al naar de studieschuld. Studenten kunnen er dan voor kiezen om hun studieschuld niet op te geven. Echter, nu wordt de hypotheekverstrekkers een concreet handvat geboden om de studieschulden scherp te monitoren. Afgestudeerden worden hierdoor gedefinieerd door hun studieschuld, in plaats van dat ze worden gezien als iemand die aan het begin van zijn leven een eigen plekje wil bemachtigen. Ook de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is niet gebaat bij deze maatregel: de gevolgen van de torenhoge studieschulden schrikken steeds meer af en weerhouden mensen ervan aan een studie te beginnen of om door te stromen.

Het is tijd dat de politiek de verslechterende inkomenspositie van studenten onder ogen ziet en concrete maatregelen neemt om die te verbeteren. Deze maatregel werkt daarin averechts en kan daarom ook beter van tafel. In breder verband staat de invloed van de studieschuld sterk op gespannen voet met de belofte van een sociaal leenstelsel. In plaats hiervan moeten we op zoek naar een systeem dat de zelfontplooiing van studenten, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de kansen van een toekomstige generatie niet onder druk zet. Daarbij is uiteindelijk de gehele Nederlandse samenleving gebaat.

Kees Gillesse is voorzitter en Rico Tjepkema is bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Dit opiniestuk is eerder verschenen in dagblad Trouw.

Kees Gillesse en Rico Tjepkema

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.