OPINION

07 November 2017

Er staat geen B in WO

De studie psychologie gaat zich steeds meer naar de arbeidsmarkt plooien, ten koste van de wetenschap, betoogt Zoë van der Snoek.

Op het moment van schrijven zit ik in een werkgroep van het vak S&O Professional Skills. Een vak met alleen werkgroepen, dat gevormd is omdat er vanuit de arbeidsmarkt klachten kwamen dat afgestudeerde wo-studenten niet genoeg vaardigheden hadden die in het bedrijfsleven nodig zijn. Niet heel raar op zich, behalve dat de universiteit wetenschappers opleidt. Het valt mij op dat er steeds meer vakken komen waarin de nadruk ligt op de arbeidsmarkt. Wederom, klinkt logisch, maar dit is geen beroepsopleiding.  Er staat geen B in WO.

Vragen buiten hun lesvoorbereiding om zijn vaak te hoog gegrepen voor deze docentenHet 'nieuwe' curriculum psychologie heeft werkgroepen bij (bijna) elk vak. Deze werkgroepen zijn verplicht. Als je niet aan de aanwezigheidsplicht voldaan hebt, kun je het vak dus niet halen. Erg schools als je het mij vraagt, maar als deze werkgroepen meer inzicht en verdieping zouden geven in het vak, valt er natuurlijk wat voor te zeggen. Je voelt hem echter al aan komen: dat is niet zo.

Dan hebben we het nog niet gehad over de zogenaamde werkgroep-'docenten'. Dit zijn pas afgestudeerde psychologen die (gok ik) geen baan kunnen vinden of door willen stromen voor een PhD. De vakken die ze begeleiden passen vaak niet bij hun interesse/vakgebied.  Ze lezen zich dus van tevoren in en begeleiden die werkgroep. Vragen buiten hun lesvoorbereiding om zijn vaak te hoog gegrepen. Snap je iets niet, dan krijg je vaak een van deze antwoorden: lees het boek, vraag het de hoorcollegedocent, *vaag antwoord dat niet aansluit bij de stof*. Discussies die dieper ingaan op de stof of kritische vragen zijn taboe om twee redenen: 1. Er is een vast programma, dus er is geen tijd en 2. Er is domweg niet genoeg kennis. Wat juist zo belangrijk is, en eigenlijk de kern van de wetenschap, kritisch zijn. Theorieën niet zomaar aannemen voor waar. Twijfelen of het niet beter of anders kan. Het lijkt te verdwijnen.
Discussies die dieper ingaan op de stof of kritische vragen zijn taboe
Dus om even op een rijtje te zetten wat er gebeurt:
> er zijn werkgroepen met aanwezigheidsplicht
> er worden vakken gegeven met alleen maar werkgroepen
> er worden vakken gegeven met blik op de arbeidsmarkt
> de werkgroepen worden gegeven door 'docenten' die niet genoeg kennis hebben
> nieuwsgierigheid en kritisch denken wordt de kop ingedrukt

Behalve dat je je als student aan de universiteit hier niet voor hebt opgegeven, wordt de kern van een wetenschappelijke studie langzaam maar zeker afgebroken. Als we dan toch de arbeidsmarkt erbij pakken: wat ben je straks nog waard? Als het kritisch denken verloren gaat, ben je niet meer dan een hbo-er zonder stage of werkervaring.

Hier moet beter over worden nagedacht wat mij betreft. Want zelfs in de vier jaar dat ik studeer, heb ik gezien hoe de blik op de arbeidsmarkt het overneemt.

De auteur is vierdejaars psychologie

Zoë van der Snoek

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.