BACKGROUND

aanvullende informatie bij artikelen in het magazine en op de site

Transseksuele moeder

Kinderrechten zijn veel complexer dan vaak gedacht. Hoogleraar Caroline Forder geeft nog een voorbeeld:

 “Een man verandert in een vrouw en trouwt dan met een andere vrouw. Maar voor de geslachtsverandering heeft hij zijn zaad ingevroren en daarmee is nu een kindje verwekt bij zijn vrouwelijke partner. In deze extreem afwijkende situatie heeft het burgerlijk wetboek niet voorzien. Het kindje heeft twee biologische ouders: de moeder die het gebaard heeft en die vrouw die ooit een man was en die het zaad heeft verstrekt dat de oorzaak is van de geboorte van het kind. De twee moeders zijn naar de rechter gestapt omdat ze allebei graag ouder willen zijn."

"Wat is het belang van het feit dat beiden biologische ouder zijn? En wat is het belang van het feit dat zij voor dit kind hebben gekozen en het opvoeden? Als het andersom zou zijn, dus als het een vrouw zou zijn die tot een man was veranderd, was er geen probleem omdat een man een kind altijd mag erkennen, maar een vrouw mag dat niet (dit verandert als de nieuwe regeling Lesbisch Ouderschap straks in werking treedt). Dat zijn allemaal factoren die de rechter moet afwegen."

Omstreden beslissing

"Ik heb destijds, een paar jaar geleden, de rechters hierover advies gegeven. Dat heeft ertoe geleid dat het hof in Leeuwarden heeft bepaald dat de transseksuele moeder een ouder was. Maar het wetboek voorziet daarin niet; je kunt ‘vader’ of ‘moeder’ worden, maar geen ‘ouder’, de wetgever heeft die mogelijkheid niet gecreëerd. De beslissing is omstreden, want het hof heeft iets gedaan met het burgerlijk wetboek dat helemaal niet de bedoeling was. Dat zou je als willekeur kunnen aanmerken. De rechter mag niet zo ver gaan dat hij het burgerlijk wetboek herschrijft. De wetgever maakt de wetten en de rechter die moet ze toepassen, maar hij mag niet zelf nieuwe wetten gaan verzinnen of de wet anders opvatten dan bedoeld is."

"Sommige mensen vinden deze oplossing dan ook te creatief, maar je kunt ook naar de feiten kijken en zeggen: dat kind wordt opgevoed door deze twee moeders, die bovendien allebei biologische ouder zijn. Wat is dan wijs? En is er ook niet een recht, van de biologische ouders en het kind, dat hun relatie erkend wordt? Er is hier dus eigenlijk niet één helder antwoord te geven.”