OPINION

22 February 2012

Studeer niet nominaal, maar maximaal

Amanda Jager vindt ontplooiing belangrijker dan studiepunten

Amanda Jager, vicevoorzitter van de studentenraad, is tegen het opstapelen van maatregelen zoals de langstudeerboete en het bindend studieadvies. Ze pleit voor een nieuwe studiestijl.

Als student en raadslid ben ik betrokken bij de VU en de politiek en ik maak mij zorgen. Vroeger kon je eindeloos lang studeren en veel extracurriculaire activiteiten ondernemen, nu bepalen de politiek en de universiteiten dat we nominaal moeten studeren of anders… betalen. Hiervoor hebben zij enkele sancties in het leven geroepen. Denk aan de langstudeerboete die studenten dwingt om snel af te studeren. Denk aan de invoering van het bindend studieadvies (bsa) waardoor studenten die hun opleiding niet nominaal kunnen doorlopen, niet verder mogen na het eerste jaar. Als je deze sancties goed bekijkt, zie je dat ze je weliswaar kunnen helpen om het studiesucces te vergroten, maar ze verminderen ook de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van studenten. Als het doel van deze sancties is om een cultuur te vormen waarin nominaal studeren normaal is, schiet dit volledig zijn doel voorbij. Met regels creëer je geen cultuur.

Ernstig beperkt

Waar is de aandacht en het respect voor de ware student? De student die zich graag maximaal ontplooit en die het financieel niet breed heeft, wordt in een nominaal hoekje gedrukt. Als raadslid dat zelf altijd nominaal gestudeerd heeft, heb ik ook voor dezelfde keuze gestaan: nominaal studeren zonder mijzelf echt te kun­nen onderscheiden of langer studeren en je maximaal ontplooien. Iedere zichzelf respecte­rende student met een toekomstvisie kiest dan voor het laatste. Ook werknemers hechten veel waarde aan een uitgebreid cv, met niet alleen een opleiding maar ook buitenlandervaring, vrijwilligershulp en stages. De langstudeer­boete en het bindend studieadvies beperken de studenten ernstig.

Profilering

De universiteiten zijn nu druk bezig met hun eigen profilering; zij kiezen een aantal domei­nen waarop zij zich willen toeleggen. Dit is ook nodig, want er zijn redelijk veel universiteiten in ons kleine landje en de verschillen zijn niet erg duidelijk. Ik vraag me dus af waarom studenten geen kans krijgen om zichzelf te profileren.

Profilering buiten de studie is niet alleen belang­rijk voor je carrière, het is ook gewoon leuk. Studeren is naast een bulk wetenschappelijke kennis vergaren ook één grote, lange verken­ningstocht . Ik pleit dus voor een nieuwe studie­stijl: studeer niet nominaal, maar maximaal!

22 februari 2012

Amanda Jager, vicevoorzitter universitaire studentenraad

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.