NEWS

Onderwijs 24 September 2012

Reviewcommissie Onderwijs vindt allochtone VU-studenten een 'uitdaging'

De Reviewcommissie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek denkt dat het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het studiesucces aan de VU een ‘uitdaging’ is, ‘gezien de regionale populatie met veel lager opgeleiden en niet-westerse allochtonen’.

Deze opmerkelijke constatering staat in de beoordeling van de Reviewcommissie van de prestatieafspraken die de VU wil maken met het ministerie van Onderwijs. Daarin leggen de VU en alle andere universiteiten en hogescholen hun ambities voor de komende vier jaar vast. Zeven procent van de totale overheidsfinanciering wordt direct afhankelijk gemaakt van het studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs.

De plannen van de VU zijn door de commissie als ‘goed’ beoordeeld. Ze is zeer te spreken over de ambitie van de VU om het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma haalt, te verhogen van 63 naar 75 procent in 2015.

De doelen die de VU zich stelt met betrekking tot excellentie en docentkwaliteit zijn naar het oordeel van de commissie ambitieus en realistisch. De onderwijsintensiteit voldoet nu al aan de beoogde norm, stelt de commissie.

Ze is blijkbaar aanzienlijk beter te spreken over de bezuinigingsplannen dan veel VU-medewerkers, want de commissie merkt tevreden op dat als de plannen worden uitgevoerd ‘de indirecte kosten substantieel zullen dalen.’ Ook de afslanking van het aantal bachelor- en masteropleidingen de nadruk op excellentie valt goed.

De commissie zegt ‘waardering’ te hebben voor de samenwerking met de UvA in het kader van de Amsterdam Academic Alliance en gelooft dat de samenvoeging van de twee bètafaculteiten van de VU en de UvA ‘veel perspectief biedt’.

Op het gebied van onderwijsdifferentiatie (excellentietrajecten en dergelijke) voert de VU volgens de commissie ‘voldoende beleid’, maar ze vindt dat het niet voldoende duidelijk is wat er van de ambities precies in 2015 zal zijn gerealiseerd. Veel hangt af van het succes van de Amsterdam Academic Alliance, maar ook daarover bestaat nog veel onzekerheid, zegt de commissie.

Het volledige advies is hier te lezen.

Peter Breedveld

Reply?

Stick to the subject, and show respect: commercial expressions, defamation, verbal abuse and discrimination are not allowed. The editors do not argue about deleted responses.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.