Dossiers

over wetenschap, onderwijs, studentenleven en universiteit uit het advalvas-magazine

Het mes gaat in de masters

Het aantal masters moet gehalveerd, ze beginnen voortaan alleen in september en hbo-instromers moeten op eigen kosten hun achterstanden wegwerken. Welkom bij de master nieuwe stijl. (3de van 5 dossiers over het instellingsplan 2011-2014)

Onderzoek moet meer opleveren

Op vier thema’s echt meetellen aan de top. En daar extra geld voor binnenhalen. Dat zijn de doelen voor het onderzoek. De argumenten, en de reacties van vier betrokkenen. (4de van 5 instellingsplandossiers 2011-2014)

Leven en dood in het Proefdiercentrum

Apen, kikkers en ethische dilemma’s: het lot van de dieren in het proefdiercentrum, de wetenschappelijke behoefte, en de tegenstander over alternatieven.

De stadscampus komt eraan

De vernieuwing van de campus gaat van start. Eindelijk krijgt de universiteit nieuwe gebouwen en het hoofdgebouw een opknapbeurt.

De grote studiedruk enquete

Veertig procent van de studenten zegt soms forse studiestress te ervaren. Vrouwen meer dan mannen. Dat blijkt uit een landelijke enquête, afgenomen door de hogeronderwijsbladen.

Popup-Niks-missen-2.png