Dossiers

over wetenschap, onderwijs, studentenleven en universiteit uit het advalvas-magazine

Redactiestatuut Ad Valvas

De redactionele onafhankelijkheid van Ad Valvas is vastgelegd in het redactiestatuut (zie PDF). Daarin staan ook doelstelling en werkwijze beschreven, alsmede de verhouding redactie/uitgever, de rol van de Adviesraad en de procedure voor klachten en geschillen.

Reactie Peter Nijkamp op het rapport van de commissie-Zwemmer

De onzorgvuldige aanpak van de commissie-Zwemmer getuigt van goed bedoeld hobbyisme, maar bewijst opnieuw dat een integriteitsonderzoek met behulp van computerscans een gevaarlijke zaak is in de handen van niet-deskundigen, aldus ruimtelijk econoom Peter Nijkamp in reactie op de bevindingen van de commissie die zijn werk onderzocht op (zelf)plagiaat.

Opening Academisch Jaar 2014

Toespraken van rector en cvb-voorzitter, protesten van medewerkers en studenten, uitreiking onderwijsprijs en StudenTalentprijs, en lezingen van Vrije Schrijver en werkgeversvoorman. De nieuwsberichten en een selectie van tweets over de OAJ in één overzicht.

Leidse verklaring over het politieke minderhedendebat

Een groep internationale wetenschappers onder leiding van VU-historicus Susan Legêne roept de Nederlandse politiek op te stoppen met de van stereotypering en uitsluiting van etnische minderheden.

Leidse rector Carel Stolker bepleit de rechten van aangeklaagde onderzoekers

‘Ook universiteiten hebben als goed werkgever een zorgplicht dat hun werknemers niet aan mogelijk unfaire procedures worden blootgesteld’, aldus Carel Stolker.

Brief van de leescommissie van het proefschrift van Kourtit aan het cvb

De leescommissie van het proefschrift van econoom Karima Kourtit, wier promotie vorig jaar na een anonieme klacht werd afgeblazen, beklaagt zich over het feit dat ze nooit officieel op de hoogte is gesteld. Ook maakt ze haar ongenoegen kenbaar over het feit dat de aanleiding een anonieme klacht is geweest. ‘In onze academische kringen is het ongebruikelijk beslissingen te nemen op basis van anonieme smaad’, aldus de briefschrijvers.

Internationale steunbetuiging aan Peter Nijkamp

Meer dan tachtig wetenschappers van universiteiten over de hele wereld hebben in een brief aan Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de VU, hun steun uitgesproken voor econoom Peter Nijkamp, die van plagiaat en zelfplagiaat wordt beschuldigd. Ook spreken ze hun ongerustheid uit over de manier waarop de zaak wordt afgehandeld.

De biblebelt breekt open

De reformatorische bevolkingsgroep kan de boze buitenwereld niet
langer buiten de deur houden. Grote vraag is wat ze moet met nieuwe media en afvallige jongeren.

Smart@work - de evaluatie

Samenvatting van de bezettings- en belevingsonderzoeken, Faculteit der rechtsgeleerdheid, oktober 2012.

Honderden banen weg bij dienstverlening

De VU schrapt de komende drie jaar een kwart van de ondersteunende functies én ze verbetert de dienstverlening. Gaat dat wel samen? (1ste van 5 dossiers over het instellingsplan 2011-2014)

Popup-Niks-missen-2.png