Popup-Niks-missen-2.png

dossier

Brief van de leescommissie van het proefschrift van Kourtit aan het cvb

De leescommissie van het proefschrift van econoom Karima Kourtit, wier promotie vorig jaar na een anonieme klacht werd afgeblazen, beklaagt zich over het feit dat ze nooit officieel op de hoogte is gesteld. Ook maakt ze haar ongenoegen kenbaar over het feit dat de aanleiding een anonieme klacht is geweest. ‘In onze academische kringen is het ongebruikelijk beslissingen te nemen op basis van anonieme smaad’, aldus de briefschrijvers.