Popup-Niks-missen-2.png

29 januari 2019 reacties 4

Vrijheid van meningsuiting

De voorzitter vraagt (5)

Naar aanleiding van de Nashville-affaire hebben wij aardig wat emotionele reacties ontvangen. Reacties op wat er gebeurde en reacties op hoe wij hier als bestuur van de VU mee omgegaan zijn. En dat is best ingewikkeld, want natuurlijk onderschrijven we het recht op ieders vrijheid van meningsuiting. Tegelijkertijd ontstaat als gevolg van het feit dat iemand die aan de VU verbonden is en zijn of haar mening uit, al snel de verwarring dat deze persoon de mening van de VU vertolkt.

Onze mail- en whatsapp-boxen ontploften zowat

Dit werd pijnlijk duidelijk in de reacties op berichtgeving in de media in de tweede week van januari.
Op basis van de ondertekening door VU-medewerkers van de Nashville-verklaring werd in enkele media geconcludeerd dat de VU hiermee te maken heeft. In dat geval - zo vonden wij - doet het de VU goed als het bestuur op liefst elegante wijze haar positie bekendmaakt. Dat heeft dus niet te maken met het iemand ontzeggen van diens recht om zijn of haar mening te uiten.

Heb jij ideeën voor een debat/dialoog over vrijheid van meningsuiting?
Laat het weten! VU-baas Mirjam van Praag werkt aan het strategisch toekomstplan voor de VU. Advalvas verzamelt voor haar de antwoorden, van medewerkers én studenten. Reageren kan onder deze column, of per mail.

Tegelijkertijd kunnen VU-medewerkers zich ook weleens zo ongelukkig uitlaten dat het onnodig kwetsend is en - in elk geval ogenschijnlijk - blijk geeft van een gebrek aan historisch besef dat op een universiteit niet thuishoort. In dat geval vinden wij het terecht om die medewerker, die dat ook niet expliciet op persoonlijke titel doet, daarop aan te spreken.  
We hebben heel veel bijval gekregen voor onze interne en externe communicatie en voor het hijsen van de regenboogvlag. Onze mail- en whatsapp-boxen ontploften zowat. Tegelijkertijd kregen we ook verwijten.

We hebben afgesproken dat we de komende tijd een dialoog en/of debat zullen organiseren (in 3D, voorheen De Verrekijker) over deze thematiek die juist op een diverse universiteit als de VU van groot belang is.

Mijn vraag dit keer is: heb jij ideeën over de wijze waarop we deze thematiek op een wijze en leerzame manier kunnen bespreken die interessant is voor medewerkers en studenten?

{ Lees de 4  reacties}

Door Gabriella op 29 januari 2019

Ik zou denk ik gaan voor een gesprek tussen beide partijen. Dit hoeft dan niet zo zeer een ondertekenaar van de verklaring zijn, maar zou wel een strenggelovige kunnen zijn en die dan in gesprek laten gaan met een homoseksueel/transgender. Ik denk dat hier voor beide partijen wat te leren/te halen valt en dat dit ook leerzaam is voor personen die zich geen onderdeel voelen van een van de beide partijen. Vooral omdat iedereen een mening hierover heeft.

Door Helena op 02 februari 2019

Ik ben geschrokken van de manier waarop de VU gereageerd heeft op deze situatie en hiermee denkt een bepaalde groep te vertegenwoordigen. Als transgender neem ik totaal geen aanstoot aan de verklaring, het is namelijk niets nieuws. De opstellers en ondertekenaars van de verklaring hebben, net als ieder ander, recht om hun eigen mening te uiten.
In de media hoor je er al niets meer over, enkel bij de VU blijft het nog weken actueel op deze manier. Ik zou alle heisa schrappen en weer over gaan tot de orde van de dag.

Door Rick Vermunt op 04 februari 2019

Vrijheid van meningsuiting heeft zijn beperkingen als deze vanuit, maar vooral namens, een organisatie worden geuit. Ik begrijp dat iemand extra gewicht wil geven door zijn volledige titulatuur te geven maar dat is juist waar die vrijheid ophoudt. Men hoeft de richtlijnen omtrent ICT gebruik op de VU er maar op na te slaan om dit te zien staan. (https://vunet.login.vu.nl/_layouts/SharePoint.Tridion.WebParts/download…) En zelfs als deze titulatuur 100% op persoonlijke titel wordt gebruikt, kan de buitenwereld ermee aan de haal gaan omdat die het verschil niet ziet. Voorzichtigheid is dus geboden. Men wil toch niet per abuis doorzaak zijn van repautatieschade? Dit gezegd hebbende ben ik wel van mening dat binnen de acemische gemeenschap de vrijheid groter is. Men dient in de wetenschap vrijelijk over academia en controversiële kwesties te kunnen praten. Het raakt immers de kern van wetenschapsbeoefening. Nu ben ik ook van mening dat deze vrijheid binnen de hele gemeenschap resoneert. De hele gemeenschap staat in het teken van academische wetenschapsbeoefening en wetenschappelijk onderwijs. Die vrijheid houdt niet op bij de deur van de colelgezaal of de werkkamer van de onderzoeker. Vrije meningsuiting echter houdt op zodra deze de kernwaarden van onze grondwet en de daarbij horende artikel 137 wetboek van strafrecht. https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2019-01-01/#BoekTweede_Titeldeel…

Door Juliette op 07 februari 2019

Aangezien mevr van Praag specifiek vraagt naar suggesties voor het ontwikkelen van een debat/dialoog zouden er idealiter sprekers met verschillende standpunten bij dit debat aanwezig moeten zijn. Ik ben van mening dat zeker in de academische gemeenschap men mag verwachten dat ook controversiële standpunten geuit kunnen worden mits deze op een weloverwogen en onderbouwde manier besproken kunnen worden. Desalniettemin kan ik goed begrijpen dat een debat een hoop emoties teweeg kan brengen, zeker als hier mensen met fundamenteel verschillende opvattingen aan deelnemen. Laten wij niet de ontwikkeling van een aantal Amerikaanse universiteiten (ACLU, Berkely etc.) volgen door controversiële gasten het recht van spreken te ontzeggen/onmogelijk te maken. Hiervoor is bekwame coördinatie nodig voor het waarborgen van de kwaliteit van het debat en het recht op vrijheid van meningsuiting. Dus pleit ik voor een goede begeleiding van het debat om een respectvolle, intelligente en universiteit-waardige discussie teweeg te kunnen brengen.

Informeer mij a.u.b. wanneer de datum van het debat bekend is gemaakt, graag zou ik hierbij aanwezig willen zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.