Popup-Niks-missen-2.png

01 december 2020

Medezeggenschap is mooi werk

In een jaar dat wordt gedomineerd door het gevreesde woord corona werken we - zo goed en kwaad als het gaat - door. Natuurlijk heeft het virus invloed op ons dagelijks werk, en werkt het negatief op het sociale vlak, maar er zijn ook vele creatieve manieren gevonden om met de situatie om te gaan.

De VU was kort geleden nog ‘verder kijken’, dus dan zien we ook vele andere belangrijke thema’s: maar werkdruk blijft belangrijk, zelfs zo belangrijk dat alle universiteiten wordt gevraagd een actieplan tegen hoge werkdruk te maken. Sociale veiligheid, zeker nadat de VU is opgeschrikt door de Ad Valvas-publicatie over de ontwikkelingen binnen de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, maar het verdient ook aandacht bij andere faculteiten en diensten. De jaarlijkse begroting lijkt niet zo spannend, maar is het wel en heeft consequenties voor ons dagelijkse werk. De spanning tussen de populariteit van de VU bij studenten en de vraag hoe we met die toename van het aantal studenten omgaan. De investeringen in benodigde nieuwe gebouwen. De vergroening van de campus. Enzovoorts.

We hebben behoefte aan een diverse groep mensen die zich betrokken voelt bij de VU

Bovenstaande onderwerpen gaan ons allemaal aan, maar lijken totaal verschillend. Toch hebben ze één ding gemeen. We kunnen er als VU-medewerker invloed op uitoefenen, en dat gebeurt vooral via de medezeggenschap. In het voorjaar van 2021 kiezen we niet alleen de nieuwe leden van de Tweede Kamer, maar ook die van de Ondernemingsraad (OR) en Onderdeelcommissies (ODC) van de VU. Ook heel belangrijk, en natuurlijk moet er dan ook iets te kiezen zijn. De huidige ODC’s en OR hebben behoefte aan nieuwe leden, een diverse groep mensen die zich betrokken voelt bij de VU en die met uiteenlopende kennis en ervaring, energie, nieuwe ideeën en verse opvattingen de gelederen van de medezeggenschap komt versterken. Wij denken aan jou.                                                                                            

Er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan: een diverse groep mensen die zich sterk betrokken voelt bij elkaar en bij het doel van de groep levert goede prestaties op. Zo functioneren de OR en de ODC’s in de praktijk ook: geen eenheidsworst, maar onafhankelijk denkende, betrokken medewerkers die in goede samenwerking de VU en/of hun dienst of faculteit versterken. Wellicht een beschrijving van jou?

Medezeggenschap is werk, en komt dus niet bovenop je takenpakket. Je krijgt een compensatie in tijd om je inzet in de medezeggenschap mogelijk te maken. In overleg met je leidinggevende kun je bepalen welk deel van je takenpakket kleiner wordt.

Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan de leden van de medezeggenschap, omdat eigenlijk iedereen het kan, op haar of zijn eigen wijze. En de meeste leden zijn zo enthousiast dat ze zich na afloop van een zittingstermijn opnieuw verkiesbaar stellen. Mag wel, hoeft niet.

We vragen om betrokken leden, maar het mooie is dat die betrokkenheid niet alleen wordt gevraagd, maar ook wordt geboden: de huidige OR- en ODC-leden zullen je graag informeren over hun werkzaamheden, zullen je wegwijs maken als je wordt gekozen wordt in de medezeggenschap. Dat gebeurt ook via trainingen, te volgen op vrijwillige basis. Neem eens contact op met een van de huidige leden, of met het ambtelijk secretariaat van de OR. Medezeggenschap is mooi en belangrijk werk. or@vu.nl

Dick de Gilder

DICK DE GILDER

Voorzitter verkiezingscommissie OR en universitair hoofddocent bij Sociale Wetenschappen

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.