Popup-Niks-missen-2.png

10 mei 2019

Intens en mooi raadsjaar

Elke morgen loop ik naar het Studentendok, onze werkplek. Daar gebeurt het allemaal, iedere dag zijn we bezig voor jullie. We behandelen allerlei beleidsvraagstukken en denken na over hoe we van de VU een universiteit kunnen maken waar wij als studenten trots op kunnen zijn. Maar nu begint het tot mij door te dringen dat we alweer moeten nadenken om zaken los te laten. De medezeggenschapsverkiezingen zijn geweest en onze opvolgers zijn bekend. Langzaam maken we plaats voor de nieuwe lichting. Het lijkt wel gisteren dat ik mijn weg probeerde te vinden in mijn functie en bijhorende dossiers. Nu in mei zitten we als raad inhoudelijk goed erin. De eerste maanden zijn raadsleden nogal zoekende. Maar met de tijd groeien kennis, netwerk en zelfvertrouwen.

In tegenstelling tot de ondernemingsraad, waar de leden een termijn van twee jaar bekleden, zijn universitaire raadsleden slechts één jaar in functie. Dat heeft mooie, maar ook mindere aspecten. Enerzijds biedt het een actuelere representatie van de studentenpopulatie, maar de continuïteit is wel lastig. Die houdt me nogal bezig.

Want een goede overdracht is cruciaal om de kwaliteit van onze medezeggenschap binnen de VU te waarborgen. Dit jaar maken we mooie stappen om op centraal niveau trainingen en scholing te faciliteren voor de nieuwe lichting medezeggenschappers. Als ik iets heb gezien dit jaar is dat medezeggenschap een waardevol goed is. Een mooi instrument dat de mening en stem van werknemers en studenten vertegenwoordigt op het hoogste bestuurlijk niveau.

Weet dat onze raad er is voor jou als student. Stap op ons af en besef dat wij jouw belangen zo goed mogelijk willen behartigen. Wij staan altijd open voor jullie. De functie van raadslid is een mooi, complex en intens proces. Ik kan met trots terugblikken op wat wij als raad hebben bereikt. De VU en het onderwijsklimaat blijven zich natuurlijk ontwikkelen. Het werk blijft doorgaan, maar onze termijn loopt tot 1 september. Gelukkig hebben wij dus nog enkele maanden te gaan. Ik wil mijn lieve raadsgenoten alvast bedanken voor een mooi en intens jaar. Ook dank ik de ondernemingsraad voor de fijne samenwerking.

En onze opvolgers feliciteer ik van harte. Zij zullen ongetwijfeld met veel toewijding en plezier de VU-studenten vertegenwoordigen. Ik wens hen een prachtig, leerzaam jaar én vriendschap. Opdat hun werk veel impact mag hebben ten bate van de studenten.

Kata Rakic
algemeen raadslid

k.rakic@studentenraadvu.nl

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.