Popup-Niks-missen-2.png

26 september 2017

Groen lef

Na de kater van de afwijzing van de VU/UvA-samenwerking afgelopen jaar is er een nieuw elan in de faculteit Bètawetenschappen ontstaan. Men realiseert zich dat we nu vanuit eigen kracht iets moois kunnen bouwen. En dat bouwen bedoel ik letterlijk, want er komt een nieuw gebouw voor de bèta’s. De bedoeling is dat er een deel van de groepen uit het huidige W&N-gebouw gehuisvest wordt.

Ik zal bekennen, ik droom van dat gebouw. Niet alleen omdat het W&N-gebouw waar ik nu zit al jaren met allerlei gebreken kampt en dringend aan vervanging toe is. Nee, mijn droom is dat het nieuwe gebouw een ‘groen’ gebouw wordt, waarin duurzaamheid leidend is. Hoe mooi zou het zijn als dit een gebouw wordt dat uitstraalt dat het de VU menens is met hun profielthema science for sustainability.

Een gebouw niet alleen met de meest milieuvriendelijke materialen gebouwd, maar werkelijk gestoeld op circulaire principes: zelfregulerend en met volledige recycling van afvalstromen. Zo’n werkplek heeft de potentie om tegelijkertijd een soort levend lab te vormen voor onderzoeksgroepen die aan duurzame vraagstukken werken èn voor studenten van de vele VU-cursussen die aan duurzaamheid gerelateerd zijn.

Binnenkort moet de investeringsbeslissing voor dit gebouw genomen worden.

Kunnen creatieve economiestudenten een variant van de groene spaarbusjes bedenken?

Ongetwijfeld zal het doorrekenen van de verschillende scenario’s laten zien dat een duurzaam gebouw, bevolkt met onderzoekers die aan duurzaamheid werken, niet de goedkoopste optie is. Ik ben bang dat de VU, zoals wel vaker, een economisch prudente keuze gaat maken. Maar waar ik van droom is een visionaire beslissing die naast financiële argumenten ook de immateriële winst van een groen gebouw meeweegt.

Er moeten toch oplossingen te vinden zijn voor de hogere startkosten van duurzaam bouwen. In het verre verleden werd de VU gefinancierd door een betrokken achterban. Kunnen creatieve economiestudenten een hedendaagse variant van de groene spaarbusjes bedenken? Onderzoek van Green Office laat zien dat er een grote bereidheid is onder medewerkers om te investeren in verduurzaming van de VU.

Velen zijn bereid zich in te zetten voor deze duurzame droom. Hopelijk zijn de bestuurders bereid hun groene lef te tonen, dan kan deze droom uitkomen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.