Popup-Niks-missen-2.png

13 april 2018

De kracht van opleidingscommissies

Je hebt net een vak afgerond. Het was interessant, ging over een leuk onderwerp en de docent betrok de studenten goed bij zijn colleges. Het was alleen jammer dat je een dik boek moest doorwerken waarin niet alle informatie even relevant was, terwijl je ook nog twee andere vakken moest halen. Je kunt nu twee dingen doen. Je gaat door met het volgende vak en laat het erbij zitten óf je stapt naar een van de leden van de opleidingscommissie toe. Die kijkt dan hoe dit vak volgende jaren verbeterd kan worden. Ik zou je altijd aanraden om dat laatste te doen.

In mijn ogen is de opleidingscommissie in potentie een van de krachtigste organen binnen de VU. Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, dit medezeggenschapsorgaan bestaat fifty-fifty uit studenten en docenten van die opleiding. Binnen de opleidingscommissie hebben studenten en docenten exact dezelfde positie. Samen kunnen zij kritisch kijken naar hoe de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd en verbeterd kan worden.
De opleidingscommissie is bij uitstek een plek voor open dialoog. De commissieleden hebben namelijk allemaal hetzelfde belang: het beste onderwijs! De opleidingscommissie staat dichter bij het onderwijs dan elk ander medezeggenschapsorgaan. Wie kan er beter meepraten over het onderwijs binnen een opleiding dan de studenten en docenten van de opleiding zelf?

Wie kan er beter meepraten over het onderwijs binnen een opleiding dan de studenten en docenten van de opleiding zelf?

Per 1 september 2017 is de Wet versterking bestuurskracht volledig van kracht. Door deze wetswijziging is de opleidingscommissie een officieel medezeggenschapsorgaan en hebben zij belangrijke instemmingsrechten op de onderdelen uit het Onderwijs- en Examenreglement die direct invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs. De wetswijziging heeft er dus voor gezorgd dat de rol van de opleidingscommissie binnen de opleiding nog groter is geworden dan die al was.

Voordat de opleidingscommissie echt aan de slag kan als volwassen medezeggenschapsorgaan moet nog wel het een en ander veranderen. Daarom pleiten wij als USR voor meer faciliteiten voor de student-leden, zodat zij daadwerkelijk bij alle vergaderingen van de opleidingscommissie aanwezig kunnen zijn en voor een betere bescherming van de student-leden, zodat zij als student niet benadeeld kunnen worden door hun activiteiten voor de opleidingscommissie.

MARGRIET TEN BROECKE, raadslid

 

          
 

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.