Popup-Niks-missen-2.png

24 januari 2023 reacties 1

Dat mag jij vinden

Twee tekenfiguurtjes maken elkaar uit voor rotte vis vanwege hun verschillende vaccinatiestandpunt. Een voice-over vraagt: “Ben je nou een discussie aan het winnen? Of zijn jullie elkaar aan het verliezen?’’ Polarisatie kunnen we het beste tegengaan door het debat te ontlopen, lijkt de nieuwe Sire-campagne te suggereren.
Een dankbare boodschap voor wie discussies het liefst uit de weg gaat. De befaamde methode? Op zalvende toon concluderen: “Dat mag jij vinden”, om vervolgens gauw te beginnen over het weer of de hond.

Dido site
Dat mag jij vinden. Vier woorden die zich verhullen achter een masker van tolerantie, maar in werkelijkheid elk heet hangijzer van tafel vegen. Terwijl discussie voeren - hoewel je vredelievende oma tijdens een familiediner misschien anders beweert - juist van levensbelang is. Scheldtirades drijven mensen uiteen, maar de discussie ontwijken is minstens even polariserend.

In de meningenjungle worden je opvattingen door andermans argumenten aangescherpt

Ik maak dankbaar gebruik van een metafoor van Kasper C. Jansen uit de internetvideoserie De Snijtafel om dit te illustreren. Beschouw je mening als een beestje dat jij laat opgroeien. Laten we hem Vinnik noemen, lekker toepasselijk.
Je kunt ervoor kiezen om Vinnik groot te brengen in een meningenreservoir. Hij is daar helemaal veilig en komt nooit in contact met andere dieren. Of je kunt Vinnik op laten groeien in een meningenjungle, waar het krioelt van de beesten en hij soms het duDido_2el  aan moet gaan met soortgenoten. Waar wordt Vinnik - je mening dus - sterker?
In de meningenjungle vermoed ik, daar worden je opvattingen door andermans argumenten aangescherpt. Tegelijk kun je wel raden wat er zou gebeuren wanneer reservoir-Vinnik in de jungle terechtkomt. Die mening is zo zwak en slecht onderbouwd dat hij nog geen minuut standhoudt.

Voor onze democratie is het daarom essentieel dat we de discussie aangaan. Ik moet niet denken aan de verkiezingsuitslag van een land vol wankele meninkjes opgesloten tussen de vier muren ‘dat mag jij vinden’.
Misschien snap je de goedbedoelde zorgen van je oma (wier beestje overigens al tachtig jaar wordt vertroeteld op verre afstand van de jungle) over de sfeer aan tafel tijdens zo’n discussie. De Sire-reclame doet immers het ergste vermoeden.

Maar die zorgen zijn onterecht. Ruzie is niet het gevolg van discussie, maar van het gebrek eraan. Als onze meningen niet botsen, dan doen wij het zelf. Goede discussies kweken juist begrip voor elkaars standpunt, waardoor Vinnik volwassen wordt. En wijzelf misschien ook.
Willen we elkaar niet verliezen, dan moet de discussie winnen.

Illustraties: Dido Drachman

 

{ Lees de 1  reacties}

Door Leo op 27 januari 2023
Mijn inziens zouden we in een vroeg stadium al aangeleerd moeten krijgen meningen en identiteit meer van elkaar te distantiëren. Polarisatie ontstaat namelijk niet zozeer doordat meningen van elkaar verschillen, maar door de emotionele reactie die daarop volgt. Als het mogelijk is de eigen identiteit iets te relativeren in een discussie, zullen mensen zich ook minder aangevallen voelen wanneer een ander hun mening (en daarmee voor het gevoel hun identiteit) bekritiseerd. Los hiervan denk ik dat het weldegelijk kan helpen een discussie tijdelijk te vermijden. Dit kan ruimte creëren voor reflectie en ontstane spanning verminderen. Bovendien is het soms ook verstandig je af te vragen of een discussie en daaropvolgende polarisatie meer waarde voor je heeft dan het behouden van een werkbare relatie met de persoon tegenover je. Niet iedereen is immers uitgerust met de juiste gereedschappen om een discussie te voeren op basis van ratio en op logica gestoelde argumentatie. Discussies zijn in dat opzicht geen gelijk speelveld en daar wordt nog wel eens weinig aandacht aan besteed door mensen die daarin geprivilegieerd zijn

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.