Schaarste

25 april 2017

Schaarste

Als je te weinig hebt, heeft dat veel gevolgen. Niet alleen praktisch. Armoede beïnvloedt je denkvermogen. Het is de conclusie uit een serie observationele en experimentele studies in verschillende populaties. Het meest bekende voorbeeld is dat van de Indiase suikerrietboeren. Zij krijgen eenmaal per jaar de opbrengst van de oogst uitgekeerd. Als gevolg daarvan is de periode voor de oogst een tijd van armoede, en de periode na de oogst een van relatieve rijkdom. In de arme periode, voor de oogst, presteerden de boeren slechter op cognitieve taken dan in de rijke periode na de oogst. Een effect dat niet verklaard kon worden door stress of voeding. Wat dat betekent wordt treffend uitgelegd in het boek Scarcity. Why having too little means so much van econoom Sendhil Mullainathan en psycholoog Eldar Shafir.

Je moet voortdurend verleidingen weerstaan die je je niet kunt veroorloven

Schaarste laat je aandacht automatisch en krachtig gaan in de richting van onvervulde behoeften. Je moet voortdurend verleidingen weerstaan die je je niet kunt veroorloven. Je inspanningen richten zich op het hier en nu, wat er in de toekomst gebeurt, daar kun je je nu niet druk om maken. Dus als er tijdelijk wat meer middelen zijn, lukt het niet om die als buffer voor de toekomst te bewaren. Schaarste houdt zichzelf op deze manier in stand. En, leggen Mullainathan en Shafir uit, dat gaat niet alleen op bij geld. Schaarste kan ook gaan over tijd. Dezelfde mechanismen spelen een rol, ook al zijn de consequenties heel verschillend. Ik lees de gevolgen van schaarste er nog een keer op na en begin wat patronen te herkennen. De focus op de klussen die vandaag af moeten. De naderende deadline waar alles voor moet wijken. En is de deadline gehaald, dan even op adem komen, voordat de volgende deadline zich aandient. De parallellen zijn duidelijk. Gemiste deadlines zijn als niet betaalde rekeningen.  ingen toezeggen waar je geen tijd voor hebt, het is kopen op krediet. Ik heb niet meteen een oplossing. Maar ik weet nu wel hoe het heet: het is de schaarste mindset.

hits 3916

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties