Een bekentenis en een goed voornemen

17 december 2015

Een bekentenis en een goed voornemen

December is de tijd van bekentenissen en ik moet een bekentenis doen: ik vind AKTA leuk. Nee, ik spel het niet verkeerd. AKTA is de afkorting van Antikapitalistische Tandartsen Amsterdam, een facebookpagina die is ontstaan in de tijd dat het Maagdenhuis werd bezet. De pagina sluit aan op de actualiteit en roept dan vervolgens op tot revolutie en de dictatuur van het proletariaat. Het is natuurlijk tamelijk absurd: wie is in deze tijd het proletariaat en wie is er vandaag in dit land nog oprecht communist? Neomarxisme is de diepste kleur rood die je zou kunnen tegenkomen onder de studentenpopulatie, de rest doet alsof. Dat maakt dat AKTA een vorm van satire wordt, maar wel een satire die zichzelf serieus neemt.

De VU past niet bij het marxisme, nee, maar het antirevolutionaire
gedachtegoed is ook soms ver te zoeken.

Zo heeft AKTA tijdens Sinterklaas bij monde van Sint Karl en Piet Engels een revolutie van het proletariaat geschonken aan ACTA, ofwel het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Buiten hun systematische aansporing tot tanden poetsen en kapitalisme wegpoetsen, is de pagina ook consistent bezig om een zuivere taal aan te houden. Als ze dan naar Steun de PVV gaan en te horen krijgen dat die antikapatalisten (sic) moeten oprotten en vervolgens worden geblokkeerd, maken ze een spin-off pagina Antikapatalistische Tandartsen Amsterdam. WEG MET HET MIRXISME, roept deze pagina met een knipoog naar de taalverloedering die optreedt.

AKTA wordt zo een fijn voorbeeld van een alternatief en geeft daarmee een signaal af naar het neoliberale mantra ‘There Is No Alternative’, afgekort: TINA. Hoewel ik niet weet wie er specifiek achter de pagina zit, weet ik wel dat het een van de bezetters moet zijn geweest en dat betekent dat het een student moet zijn. Het is mooi om te zien dat een plek die bedoeld is om het alternatief te behandelen daadwerkelijk de vruchten voortbrengt van de kritische massa, die ziet dat het ook anders kan. De VU past niet bij het marxisme, nee, maar het antirevolutionaire gedachtegoed is ook soms ver te zoeken. Gereformeerd wordt gebruikt om de bezuinigingsslag te rechtvaardigen, maar ondertussen dreigt de VU haar grondslag gericht op God kwijt te raken. De VU is 135 jaar, ik hoop dat haar goede voornemen zal zijn om tijdens dit lustrumjaar niet haar grondslag te verliezen. Mijn goede voornemen is in ieder geval om ook volgend kalenderjaar de VU en de onderwijswereld in het algemeen weer te toetsen aan haar eigen grondslagen en principes.

Fijne feestdagen toegewenst iedereen!

hits 2445

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties