Popup-Niks-missen-2.png

ACHTERGROND

aanvullende informatie bij artikelen in het magazine en op de site

Voel je je niet veilig @VU? Hier kun je terecht

• Studenten die last hebben van gedrag van docenten of medestudenten kunnen hiervoor terecht bij de 2 vertrouwenspersonen voor studenten: vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl. Elke faculteit heeft een eigen vertrouwenspersoon voor medewerkers.

• Studentendecaan Marjorie Wielkens beschrijft zichzelf als woman of colour. Zij leidt ook een groep waar Caribische studenten elkaar kunnen ontmoeten en extra ondersteuning krijgen. Studenten die last hebben van racistische opmerkingen of te maken hebben met microagressie kunnen contact met haar opnemen.
Personeel kan terecht bij de vertrouwenspersoon voor werknemers, hoogleraar Sandjai Bhulai.

• Rob Pel en Rosanne van Kampen vormen samen het team sociale veiligheid. Personeel en studenten met vragen over veiligheid kunnen bij hen terecht. Zij werken samen met diverse VU-deskundigen, van juristen tot psychologen.

• De VU had al een paar jaar een chief diversity officer. Maar sinds vorig jaar is er een  Diversity Office met meerdere diversity officers, die ieder in een eigen onderwerp gespecialiseerd zijn. Studenten en medewerkers met vragen over diversiteit kunnen elke maand langskomen op het inloopspreekuur in debatcentrum 3D aan het campusplein, naast de Spar.

Lhbtq+’ers kunnen ook terecht bij VU Pride: pride@vu.nl.