Opinies

3 april 2012

Godgeleerdheid is óók heel nuttig

Wim Janse over bedreigde deeltijdstudies 

18 augustus 2012

Flexwerken leidt vooral tot thuiswerken

Wolfgang Wagner over de invoering van flexwerkplekken 

22 februari 2012

Studeer niet nominaal, maar maximaal

Amanda Jager vindt ontplooiing belangrijker dan studiepunten

19 oktober 2011

Wetenschappers zitten klem tussen universiteit en NWO

Hans Radder over het NWO-beleid

20 september 2011

Verplichte contacturen werken niet

Docent Frédérique Six mist evidence based beleid

Pagina's